Grön el i borren

Vindkraft, vattenkraft och solkraft är kanske inte hela lösningen för vår framtida energiförsörjning, men är ändå viktiga steg för en drägligare framtidsmiljö.
Vi har installerat ett värmesystem, som drivs med solfångare, som har minskat vårt energibehov med 75 procent. För resterande 25 procent har vi valt att köpa andelar i ett vindkraftverk. Detta täcker tillsammans nu hela praktikens årsbehov av el. Vindkraft är en energikälla som varken orsakar koldioxidutsläpp eller avfallsproblem.

På så sätt minskat våra utsläpp av växthusgaser radikalt.

Design: JT Solutions